Polityka Prywatności i Cookies

Informacje ogólne

Klient – osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem z strony internetowej www.foodandmood.pl, profilem w mediach społecznościowych.

Food and mood – serwis internetowy prowadzony przez Michalinę Kotowską prowadząca serwis pod adresem: https://foodandmood.pl

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest  Food and  mood Michalina Kotowska, adres do korespondencji: ul. Montwiłłowska 8/9, 03-890 Warszawa, adres e:mail: [email protected], prowadząca stronę pod adresem: https://foodandmood.pl/.

Przetwarzamy dane takie jak :
• Imię, Nazwisko, Adres email, adres, adres IP, Adres zamieszkania

Cele i podstawy przetwarzania:

Dane przekazane food and mood  podczas rejestracji wykorzystywane są przede wszystkim w celu realizacji usługi oraz w celu kontaktu i automatyzacji procesu komunikacji. Masz prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażonej zgody. Informujemy, że będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia zgody.

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Food and mood:

 • w celu zawarcia umowy o świadczenie usług i wykonania przez food and mood zobowiązań wynikających z tej umowy, w tym rozpatrywania reklamacji, realizacji procesu odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz do wypełnienia ciążących na Nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług food and mood  – podstawą prawną jest realizacja przez food and mood prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni, z zastrzeżeniem, że przesyłanie przez food and mood informacji handlowych i marketingowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, automatycznych systemów wywołujących lub środków komunikacji elektronicznej (SMS, e-mail, )możliwe jest tylko za zgodą klienta;
 • w celu świadczenia usług w sposób uwzględniający konieczność eliminacji lub ograniczenia spożywania przez  klienta określonych produktów spożywczych z uwagi na klienta cechy zdrowotne (alergie pokarmowe, choroby lub inne dolegliwości), jeżeli klient udzieli zgody na przetwarzanie danych dotyczących własnego  zdrowia – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym dostosowywania treści prezentowanych reklam – podstawą prawną jest realizacja przez food and mood  prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest wyświetlanie żądanych przez Ciebie treści, przy czym takie działania będą możliwe wyłącznie jeżeli wyraziłeś zgodę;
 • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub realizacja przez food and mood  prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest wykonywanie praw oraz zapewnienie możliwości wykazania przestrzegania przez food and mood przepisów prawa, w tym także z zakresu ochrony danych osobowych.
Prawa osoby której dane dotyczą:
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania danych i ograniczenia przetwarzania
 •  Prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych i prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Prawo co cofnięcia zgody
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z food and mood za pośrednictwem poczty przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami itp.

Newsletter

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera umieszczonego na stronie.
Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
Dane przetwarzane są w ramach systemu Autopilot i przechowywane na serwerze zapewnianym przez Autopilot.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Pliki cookies

Strona food and mood podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić klientom  najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie tych plików może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Marketing

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak newsletter. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies Mailchimp. Wykorzystujemy pliki cookies aby móc Tobie wyświetlać reklamy w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn) oraz sieci reklamowej Google, których treść bezpośrednio odnosi się do stron internetowych jakie u nas odwiedziłeś. Do kierowania takich reklam wykorzystujemy piksele Facebook, LinkedIn i Google.

Media społecznościowe

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Podczas przesyłania do nas informacji przez formularz kontaktowy również w logach zostanie zapisany  adres e-mail klienta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu  identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Profilowanie ze skutkami prawnymi

Food and mood nie prowadzi profilowania automatycznego ze skutkami prawnymi.

Przekazywanie danych do EOG

Przetwarzanie danych osobowych Klientów  może zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej zwanym „EOG”), ponieważ korzystamy z aplikacji z serwerami zlokalizowanymi poza EOG. Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

Kontakt: [email protected]